Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

PRZYSZŁOŚĆ JEMENU W ZIARNIE KAWY

Projekt „I primi” – jak zwykłe ziarno kawy może dźwignąć gospodarkę kraju.

przez Zespół Lavazza 2–3 minuty

Uprawa kawy może pomóc w rozwoju gospodarki kraju. 

Produkcja kawy może przyczynić się w Jemenie do sprawiedliwego podziału zasobów wśród uprawiających ją społeczności.  

Może stwarzać nowe możliwości dla gospodarki i zachęcać do rozwoju zawodowego w ramach łańcucha dostaw. 

Może sprzyjać włączeniu młodszych pokoleń i kobiet.

DOTYCHCZASOWA HISTORIA

Jemen jest jednym z najstarszych producentów kawy na świecie, a jego mieszanka Arabica jest jedną z najlepszych.  

Ze względu na swoje strategiczne położenie Jemen zawsze był ważnym skrzyżowaniem szlaków karawan. Wraz Mokką, głównym miastem portowym, odgrywał kluczową rolę w handlu i produkcji na rynki zagraniczne. W XV wieku większość kawy na rynki Europy i Bliskiego Wschodu trafiała właśnie z Mokki.  

Jemen jest jednak krajem, w którym złe praktyki rolnicze, brak wiedzy i infrastruktury, nierówność płci i niewydolność rynku to tylko niektóre z nękających go problemów. 

Od 2015 roku w Jemenie szaleje wyniszczający konflikt, który wywołał jedną z najcięższych klęsk głodu ostatnich 100 lat. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych głód ten jest „najgorszą katastrofą humanitarną spowodowaną przez człowieka”.

NIGDY NIE LEKCEWAŻ POTĘGI ZIARNA KAWY

Kawa miała zasadniczy wpływ na przeszłość Jemenu, ale co z jego przyszłością? Czy po latach zniszczeń i kryzysu humanitarnego jest szansa, by temu krajowi pomogło zwykłe ziarno kawy?

Najwyraźniej tak. 

Obecnie tysiące jemeńskich rodzin utrzymuje się z uprawiania kawy mimo dziesięcioleci zaniedbań i stagnacji w sektorze rolniczym. 

Pokonanie ubóstwa poprzez uprawę kawy jest dziś wyzwaniem złożonym, ale nie niemożliwym.

Z głębokim przekonaniem, że nawet najtrudniejsze sytuacje można zmienić na lepsze, w 2014 roku Fundacja Lavazzy uruchomiła projekt „I Primi” („Pierwsze”) we współpracy z Fundacją Qima, organizacją non profit działającą na rzecz przywrócenia dobrobytu w Jemenie poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy. 

Lavazza i Fundacja Qima ściśle współpracują z małą grupą plantatorów kawy, aby dokonać pozytywnej i trwałej zmiany poprzez wsparcie i poprawę ich źródeł utrzymania.

Obszarami działania projektu są prowincje Zamar, Ibb i Rajma

Jego beneficjenci to 1500 małych producentów kawy, z których 60% to kobiety.

I PRIMI: PROJEKT PIERWSZYCH

Nazwa projektu, „I Primi”, czyli „Pierwsze”, odnosi się do czterech istotnych przedsięwzięć związanych z kawą, realizowanych w Jemenie po raz pierwszy: 

• Przeprowadzono pierwszy krajowy przegląd plantatorów kawy. Wykazał on, że kawa odpowiada za 50% dochodów gospodarstw domowych przy wysokiej średniej marży zysku.  

• Zaprojektowano pierwszą dużą szkółkę. Jej zdolność produkcyjna wynosi 150 000 roślin. Rosną tu rośliny genetycznie zweryfikowane dzięki technologii rozpoznawania DNA kawy. 

• Wybudowano pierwszy zbiornik wodny o pojemności 900 m3/h20. Pozwoli on 214 plantatorom korzystać z tego cennego zasobu.  

• W trakcie budowy jest pierwsze centrum przetwarzania. Posiada zdolność produkcyjną 150 t owoców kawowca na powierzchni 2500 m2. Z centrum korzystać będzie 1500 plantatorów, 50% personelu obiektu będą stanowiły kobiety.

OBSŁUGA KLIENTA

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź często zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

FLAGOWY SKLEP

Skosztuj autentycznego smaku kawy Lavazza w naszych sklepach.