Raport zrównoważonego rozwoju
Nieustanne doskonalenie.

 

 

Raport zrównoważonego rozwoju na rok 2018 to podstawowe narzędzie, dzięki któremu Lavazza informuje udziałowców firmy o swoich rocznych dokonaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W porównaniu z wcześniejszymi edycjami, tegoroczny raport został wzbogacony o kilka nowych elementów. W tym roku, w celu przygotowania sprawozdania, które będzie obowiązywać na poziomie Grupy przez najbliższe lata, zakres raportu obejmuje dodatkowe zagraniczne spółki wchodzące w skład Grupy Lavazza. Ponadto tegoroczna edycja raportu zawiera sekcję zatytułowaną „Dobre wiadomości”. Opisane w niej zostały szczegółowo cztery historie sukcesu związane ze zrealizowanymi projektami, które nieodłącznie wiążą się z celami zrównoważonego rozwoju mającymi zasadnicze znaczenie dla firmy.


Podobnie jak w minionym roku Lavazza nadal przedstawia swoje zaangażowanie na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i odnowiła swoje członkostwo w inicjatywie Global Compact

 • 24

  projekty wspierane przez Fundację Lavazzy

 • 17

  państw, w których Fundacja Lavazzy wspiera różne projekty

 • +94000

  bezpośrednich beneficjentów projektów

 • 67

  beneficjentów w 6 krajach uczestniczących w programie szkoleniowym A Cup of Learning (Filiżanka nauki)

„Patrząc na perspektywę przyszłości, zawsze zrozumiemy pragnienie zapewnienia naszym dzieciom możliwie najlepszego świata”

ALBERTO LAVAZZA, PREZES LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 80%

  zakupów niezwiązanych z kawą od lokalnych dostawców

 • 100%

  energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych we włoskich i francuskich zakładach produkcyjnych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem

 • -14%

  MNIEJ EMISJI POŚREDNICH ZWIĄZANYCH ZE ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 • 4144,23kg

  redukcji emisji CO₂ dzięki grupowym firmowym dojazdom

„Stosując się do założeń planu na rok 2030, obecne i przyszłe plany będą realizowane z uwzględnieniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także przy zaangażowaniu wszystkich udziałowców”

ANTONIO BARAVALLE, DYREKTOR WYKONAWCZY LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Kalendarz Lavazzy na rok 2018, pierwsza artystyczna forma propagowania
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, angażująca całe społeczeństwo, zadaje nam
kluczowe pytanie: „2030: A co Ty robisz?”. Dziś odpowiadamy: „Postęp w każdej filiżance”,
co jest także tytułem tego
raportu zrównoważonego rozwoju – pierwszym, w którym Lavazza ujawnia swoje
zaangażowanie w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

POBIERZ RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA ROK 2018

Poprzednie raporty

Przedstawiamy listę raportów zrównoważonego rozwoju za poprzednie lata, które można przeczytać lub pobrać.

POBIERZ RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA ROK 2017