Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

ZROZUMIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DZIĘKI NAUCE PRZEZ PRAKTYKĘ

Historia zrównoważonego rozwoju, aby nauczyć się robić kawę, robiąc kawę.

przez Zespół Lavazza 2–3 minuty

Lavazzy kierujemy się silnym poczuciem odpowiedzialności wobec wszystkich społeczności, w których działamy. Dlatego opracowaliśmy program działań angażujących wszystkich członków w tworzenie wspólnej wartości i wywierających pozytywny wpływ na poziomie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Przykładem jest nauka kawy przez praktykę. Na czym to polega?

PROJEKT

Projekt Nauki przez praktykę ma na celu przekazanie rolnikom wiedzy, jak w sposób zrównoważony podnosić produkcjęjakość kawy poprzez usprawnienie zarządzania produkcją i gospodarstwem.

WYZWANIE DLA DOBROSTANU SPOŁECZNOŚCI

Producenci kawy w Etiopii muszą zmagać się z wieloma problemami wynikającymi z niskiego poziomu życia rodzin, indywidualnego rozwoju działalności rolnej i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Do tego dochodzi nieefektywność rynku i niedobór miejsc składowania. Dlatego Lavazza wspomaga etiopskich producentów kawy w nauce technik produkcji i zarządzania najlepiej przystających do kontekstu, aby naprawdę rosnąć razem. Stosujemy do tego praktyczną metodę rolniczych szkół terenowych, która pozwala rolnikom zrozumieć, jak w sposób zrównoważony podnieść produkcję i jakość kawy.

Wspólna praca dla dobra społeczności i coraz lepszej kawy.

Customer service

Do you need any help? Check out our FAQs or contact us.

FLAGSHIP STORE

Enjoy an authentic Lavazza experience in our stores.