Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

KUBA TO ŻYCIE, KUBA TO ¡TIERRA!

Lavazza celebruje kubańską kulturę dzięki specjalnej edycji „¡Tierra! La Habana”.

przez Zespół Lavazza 2–3 minuty

500-lecie założenia Hawany zdarza się tylko dwa razy na tysiąc lat.  

I dlatego należy ją obchodzić z pełnymi honorami. 

Z tej okazji Lavazza wprowadziła na rynek „¡Tierra! La Habana”, limitowaną edycję mieszanki 100% Arabica Cubana, która przywołuje zarówno w smaku, jak i wyglądzie, ciepłą i kolorową atmosferę kubańskiej kultury. 

Limitowana edycja ¡Tierra! La Habana i zaangażowanie Lavazzy w tym kraju są częścią długoterminowego projektu rozpoczętego w 2018 przez Fundację Lavazza, w partnerstwie z Oxfam i władzami Kuby

HISTORIA KUBAŃSKIEJ KAWY

Historia Kuby to także historia kawy.

Francuscy osadnicy rozpoczęli uprawę kawy na tej wyspie w XVIII wieku. Korzystny klimat i dobre praktyki rolnicze nadały kawie kubańskiej prestiż, który szybko rozprzestrzenił się poza granice wyspy. Jednak w połowie ubiegłego wieku rozpoczęła się faza schyłkowa.

Obecnie kraj ten doświadcza problemów związanych ze spadkiem produkcji kawy, złym zarządzaniem jakością i koniecznością regeneracji obszarów o niskiej produktywności. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, sytuacja ta ma znaczące reperkusje dla społeczności lokalnych, zwłaszcza z powodu porzucenia działalności rolniczej przez młodsze pokolenia i braku zaangażowania kobiet.

KAWA TO ŻYCIE, KAWA TO ¡TIERRA!

W zeszłym roku, dzięki projektowi ¡Tierra!, Lavazza uruchomiła program mający na celu poprawę produkcji zrównoważonej kawy o wysokiej jakości oraz podniesienie poziomu życia kubańskich rolników.

W pierwszej fazie projektu, którego pomysłodawcą i kierownikiem jest Fundacja Giuseppe i Pericle Lavazza Onlus, we wschodniej części wyspy powstało 10 ośrodków produkcji i szczepienia 6 milionów nowych sadzonek kawy najwyższej jakości. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły społeczności Granma i Santiago.

Dzięki wzmocnieniu łańcucha produkcji kawy, społeczności lokalne miały możliwość zbudowania małej jednostki produkcyjnej, wzmocnienia roli kobietmłodzieży oraz umożliwienia bardziej sprawiedliwego podziału pracy i trwałego wzrostu gospodarczego na przestrzeni czasu.

SIANIE KAWY, ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY

Lavazza postanowiła wnieść swój wkład w obchody na Hawanie, dzieląc się swoim wiekowym doświadczeniem z lokalnymi społecznościami, ujawniając swoje procesy produkcyjne, techniki mieszania i palenia kawy, wraz ze sztuką przygotowywania autentycznego włoskiego espresso i najnowszymi trendami w przepisach.

Dzięki specjalnemu programowi szkoleń Lavazza wspiera otwarcie 34 szkół, które rozpowszechniają wiedzę na temat najlepszych praktyk rolniczych wśród 2900 plantatorów kawy i 500 techników w tym sektorze. 

W niezwykłym otoczeniu Casa de la Amistad, firma stworzyła tymczasową wersję swojego Training Center. Mając 47 lokalizacji na całym świecie, te ośrodki szkoleniowe stanowią największą sieć szkoleń kawowych dla ekspertów i entuzjastów.

Atmosfera, kolory i ludzie Kuby są głównymi bohaterami wystawy fotograficznej Steve'a McCurry’ego, który opisał wszystkie ujęcia projektu ¡Tierra! od momentu jego powstania. W swoich ujęciach Steve przedstawił czynności związane z produkcją kawy oraz silną więź ludzi z ich ziemią.

OBSŁUGA KLIENTA

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź często zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

FLAGOWY SKLEP

Skosztuj autentycznego smaku kawy Lavazza w naszych sklepach.