Zrównoważony rozwój
W ramach przebudowy dzielnicy Aurora, Lavazza przyjęła strategię opartą na szerzeniu idei zrównoważonego rozwoju. Działając zgodnie z tym założeniem, firma dołożyła starań, by zapobiegać zanieczyszczeniom oraz redukować ich ilość, a także zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Decyzja ta przyniosła wiele korzyści na stopniu lokalnym i globalnym. Firma zdecydowała się również nominować budynek – w którym znalazło się miejsce dla nowego Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem – do certyfikatu LEED® Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), najbardziej znanego na całym świecie wyróżnienia w dziedzinie ochrony środowiska i działaniom na rzecz zmniejszenia zużycia energii; niewiele budynków we Włoszech może poszczycić się takim odznaczeniem.
LEED®: Co to jest?

Nowa siedziba główna została nominowana do certyfikatu LEED® GOLD. To skrót od Leadership in Energy and Environmental Design – najbardziej znanego na świecie wyróżnienia za zrównoważone eksploatowanie budynku. To nieobowiązkowy system mierzenia jakości, który można stosować w nowych i już istniejących budynkach komercyjnych, szkolnych lub mieszkalnych. Nowe Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem całościowo spełnia wytyczne LEED® — od sposobu wybrania terenu pod budowę, przez wykonanie i prace konstrukcyjne (w ramach których wykorzystano 80% terenu rumowiska) oraz stały nadzór po zakończeniu prac. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy komfort pracownikom Lavazzy, oszczędzać energię elektryczną i zredukować zużycie wody pitnej. Kryteria oceny są podzielone na warunki wstępne i punkty uznania. Warunki wstępne to minimalne wymagania potrzebne do osiągnięcia poziomu certyfikatu LEED®. Ilość punktów uznania determinuje jaki poziom certyfikatu osiągniesz. Poziomy dzielimy na: bazowy, srebrny, złoty i platynowy.

Nowe Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem pragnie osiągnąć najwyższy poziom, wdrażając standardy LEED® Italia 2009 dla nowych konstrukcji i renowacji.

Dbanie o zrównoważony rozwój + Dbanie o zrównoważony rozwój

Łączna wartość to ¼ możliwych do przydzielenia punktów; dotyczy to aspektu ochrony środowiska w ramach budowy budynku. Punkty uznania są przyznawane za decyzję o budowie w obrębie terenu miejskiego lub w terenie z wysokim dostępem do komunikacji publicznej, za odnawianie starych miejsc, za zachęcanie przyszłych użytkowników do korzystania z ekologicznych środków transportu, za zbieranie i recykling deszczówki, za ograniczanie efektu miejskiej wyspy ciepła (obecności wyższych temperatur na obszarach miejskich) oraz zanieczyszczenia świetlnego.

Gospodarka wodami + Gospodarka wodami

Kategoria Gospodarka wodami  (1 wymóg wstępny, 3 kredyty, razem max. 10 punktów do uzyskania) dotyczy kwestii związanych z ochroną środowiska w ramach zarządzania i utylizacji zasobów wodnych w budynkach przy promowaniu działań mających na celu redukcję zużycia wody oraz prowadzenie recyklingu deszczówki.

Energia i atmosfera + Energia i atmosfera

Kategoria warta 1/3 przyznawanych punktów; dotyczy promowania lepszej utylizacji energii elektrycznej w budynkach oraz korzystania ze źródeł alternatywnych lub odnawialnych.

Materiały i zasoby + Materiały i zasoby

Ta kategoria (1 warunek wstępny, 8 kredytów, maksymalnie 14 punktów) podejmuje problematykę związaną z wyborem odpowiednich materiałówwywozem odpadów i redukcją wpływu ruchu drogowego na środowisko.

Jakość przestrzeni wewnętrznej + Jakość przestrzeni wewnętrznej


Kategoria (2 wymogi wstępne, 15 kredytów, razem max. 15 punktów do uzyskania) tyczy się aspektów środowiskowych powiązanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i komfortem osób przebywających w budynku, skuteczności wymiany powietrza oraz monitorowania potencjalnych zanieczyszczeń.

Proces certyfikacji

Rejestracja projektu to formalny krok, rozpoczynający proces certyfikacji LEED®. Projekt nominowany do otrzymania certyfikatu musi udowodnić, że spełnia minimalne wymogi i dopiero wtedy może zostać zarejestrowany. Twórcy projektu muszą zatem przygotować odpowiednią dokumentację i wyliczenia, aby potwierdzić spełnienie wymogów wstępnych i zasad przyznawania kredytów. Certyfikat LEED® jest przyznawany po zakończeniu prac budowlanych poprzez udowodnienie, że budynek spełnia wymogi program zgodne z poziomem certyfikatu, o który stara się podmiot zgłaszający wniosek.

Nowe Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem Lavazzy zostało zarejestrowane jako budynek posiadający certyfikat LEED® Gold we wrześniu 2011 i w tamtym czasie był to jedyny taki kandydat w całym Piemoncie.

Ponieważ proces certyfikacji jest bardzo złożony i wymaga ciągłego monitorowania, powołano trzy ciała czuwające nad Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem Lavazzy:

  • Podmiot zlecający (organ nadzorczy): ciało powołane do nadzorowania projektu, montażu i testów wszystkich systemów mających zapotrzebowanie na energię elektryczną;
  • LEED® AP (Akredytowany lub Certyfikowany Specjalista): osoba kompetentna i obeznana z procesem certyfikacji, odpowiedzialna za kierowanie projektem i ekipą budowlaną, tak by otrzymał punkty, a także odpowiedzialna za okresowe inspekcje miejsca budowy;
  • Menedżer ds. LEED® z ramienia wnioskodawcy.
Zrównoważony rozwój przede wszystkim

Nowe Centrum Zarządzania Przedsiębiorstwem zostało zaprojektowane z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju. 
Jest to podejście, które Lavazza implementuje we wszystkich swoich działaniach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ