Pliki cookie

 

Zgodnie z wymogami regulacji 229/2014 w sprawie organu nadzorczego danych osobowych, a także Artykułem 13 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196/2003 (tzw. Kodeksu ochrony danych), spółka LUIGI LAVAZZA S.p.A, z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Via Bologna 32, 10152 Turyn oraz funkcją administratora danych, pragnie Cię poinformować, że przeglądana przez Ciebie strona wykorzystuje „pliki cookie”.
Pliki cookie to krótkie ciągi danych, które są automatycznie pobierane na Twój komputer lub inne urządzenie za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową; dzięki temu przy każdej Twojej wizycie system pamięta Twoje preferencje przeglądania, dzięki czemu możesz otrzymać skuteczne i lepiej dopasowane do Ciebie treści. W zależności od funkcji i celu stosowania, pliki cookie dzielimy na techniczne pliki cookie, profilujące pliki cookie oraz pliki cookie stron trzecich. 
Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, użytkownik może otrzymywać pliki cookie bezpośrednio ze strony, którymi w takim przypadku zarządza LUIGI LAVAZZA S.p.A., lub z innych stron i serwerów, którymi zarządzają strony trzecie (pliki cookie stron trzecich).

Pliki cookie zarządzanie przez LUIGI LAVAZZA S.p.A.

 

Wszystkie pliki cookie opisane w niniejszej sekcji są przesyłane bezpośrednio przez niniejsza stronę internetową i zarządzane bezpośrednio przez 
LUIGI LAVAZZA S.p.A. – podmiot ten pełni funkcję administratora danych i reprezentuje go tymczasowy przedstawiciel prawny.
Pliki te wykorzystuje się na urządzeniach elektronicznych w celach zależnych od ich zadań.
Pliki cookie mogą być przekazywane stronom trzecim.
Techniczne pliki cookie mogą być wykorzystywane bez zgody użytkownika, ale może on je wyłączyć. Nieobowiązkowa zgoda użytkownika jest wymagana w przypadku profilujących plików cookie. 
Użytkownik w dowolnym czasie, zgodnie z Artykułem 7 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196/2003 i na podstawie wniosku przesłanego drogą elektroniczną na adres info@lavazza.it, może otrzymać potwierdzenie, jakie konkretnie dane jego dotyczące są przez nas przetwarzane i w jakim celu; może także uzyskać informacje na temat sposobu pozyskania tych danych, usprawiedliwienie ich przetwarzania, potwierdzenie zachodzenia wszystkich wymienionych powyżej procesów, a także: 

- zaktualizować, poprawić lub ujednolicić dane;

- wycofać, dokonać anonimizacji lub wstrzymać przetwarzanie danych w przypadku niezgodności z prawem.

Wysyłając stosowny wniosek na podany wyżej adres e-mail, użytkownik może także w dowolnej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach profilowania.

Techniczne pliki cookie i statystyki zbiorcze

 

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz poprawy funkcjonalności i wydajności strony internetowej. Plik cookie tego rodzaju jest także wykorzystywany do przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na wykorzystywanie plików cookie na stronie internetowej. 
Techniczne pliki cookie nie są używane w żadnym innym celu i mogą być zarządzane bezpośrednio przez Lavazzę.
Analityczne pliki cookie również należą do tej kategorii. Są to pliki cookie, które gromadzą w zbiorczym i anonimowym formacie informacje dotyczące ilości użytkowników oraz sposobu, w jaki korzystają oni ze strony internetowej (na przykład które strony lub sekcje są najchętniej odwiedzane albo które podstrony funkcjonują nieprawidłowo).
W tej kategorii znajdują się również pliki cookie dotyczące optymalizacji, które pozwalają użytkownikowi przeglądać stronę w oparciu o zestaw wybranych kryteriów (np. język, formatowanie tekstu, rodzaj przeglądarki) celem usprawnienia działania. 

Wszystkie opisane powyżej pliki cookie są uruchamiane automatycznie. Jeśli mimo tego użytkownik chce je wyłączyć, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Zarządzanie plikami cookie”. 

Profilujące pliki cookie

 

Pliki te są wykorzystywane przez Lavazzę do oferowania ukierunkowanych usług lub treści reklamowych, wyświetlania treści ogólnych oraz proponowania komercyjnych inicjatyw w oparciu o przeznaczone do tego sekcje strony, które są najbardziej istotne dla naszych użytkowników i ich zainteresowań.
Korzystanie z takiego rodzaju plików cookie wymaga poinformowania o nich użytkownika i wcześniejszego uzyskania jego dobrowolnej zgody w sposób opisany w Artykule 23 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196/2003. Zgoda może zostać wyrażona poprzez kliknięcie przycisku na bannerze wyświetlającym się użytkownikom podczas ich pierwszej wizyty na jednej ze stron internetowych Lavazzy, zgodnie z wymogami regulacji 229/2014 w sprawie organu nadzorczego danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w sposób opisany w sekcji „Zarządzanie plikami cookie.” 

Profilujące pliki cookie są zarządzane bezpośrednio przez Lavazzę.

Pliki cookie stron trzecich

 

Lavazza może korzystać z zewnętrznych plików cookie celem świadczenia ukierunkowanych usług lub dopasowania treści reklamowych, Lavazza może używać plików cookie pochodzących ze stron zewnętrznych (pliki cookie stron trzecich); takie pliki cookie nie są zarządzane bezpośrednio przez Lavazzę, ale są prezentowane za pośrednictwem jej strony internetowej przez firmy zewnętrzne, co ma na celu prowadzenie statystyk online.
Korzystanie z takiego rodzaju plików cookie wymaga poinformowania o nich użytkownika i wcześniejszego uzyskania jego dobrowolnej zgody w sposób opisany w poprzednim akapicie.
Aby uzyskać niezbędne informacje na ten temat, by zdecydować, czy wyrazić zgodę na korzystanie z takich środków, odwiedź poniższe strony:

Lista usług świadczonych przez strony trzecie
Google
Criteo
Facebook
Twitter
Jeśli chcesz cofnąć wcześniej udzieloną zgodę, odwiedź sekcję „Zarządzanie plikami cookie.”

Zarządzanie plikami cookie

 

Procedury zarządzania plikami cookie uzależnione są od przeglądarki, z której korzysta użytkownik; może on zarządzać ustawieniami plików cookie bezpośrednio z poziomu przeglądarki i na przykład zapobiec ich instalacji przez strony trzecie. Za pomocą ustawień przeglądarki można też usunąć dowolne pliki cookie zainstalowane wcześniej, w tym pliki cookie zawierające zgodę na instalację plików cookie, wyrażoną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Prosimy pamiętać, że wyłączenie i/lub usunięcie wszystkich plików cookie może wpłynąć niekorzystanie na funkcjonowanie strony dla użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wie, z jakiego rodzaju i wersji przeglądarki korzysta, może kliknąć w odnośnik „Pomoc” na górze strony, za sprawą którego może uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli wiesz, z jakiego rodzaju przeglądarki korzystasz, możesz przejść do ustawień plików cookie.

Informacje dotyczące zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach znajdują się pod następującymi adresami: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari i Microsoft Windows Explorer.
Użytkownik może również zgodnie z przysługującym mu prawem nie wyrazić zgody na usługi śledzenia stosowane przez strony trzecie na mocy postanowień Polityki prywatności stron trzech poprzez odnośnik blokujący, o ile został wyraźnie przestawiony, lub skontaktowanie się bezpośrednio ze stroną trzecią.

Niniejsza Polityka plików cookie może zostać zmieniona lub zaktualizowana, na przykład w razie zmian w przepisach prawnych dla danego sektora, aktualizacji lub dostarczania nowych usług lub na potrzeby zachodzących innowacji technologicznych. Dlatego zachęcamy użytkownika do regularnego przeglądania niniejszej polityki.