Kodeks Etyki Zawodowej
Odkryj wartości, którymi kierujemy się w biznesie.
Dążenie do doskonałości
Kierując się naszą pasją, staramy się być postrzegani jako perfekcjoniści we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.
Duch pracy zespołowej
Mimo że ekspertyza każdego specjalisty jest bardzo ważna, najlepsze rezultaty otrzymuje się dzięki pracy zespołowej. To przeświadczenie sprawia, że zawsze chętnie współpracujemy z udziałowcami.
Wdzięczność
Doceniamy starania ludzi, którzy przyczynili się do naszych sukcesów. Zawsze wysoko cenimy ich poświęcenie i dążymy do obustronnych korzyści.
Przejrzystość
Najlepsze wyniki osiąga się poprzez otwarty dialog i swobodną wymianę myśli. Dlatego też uważamy, że bezpośrednia komunikacja jest kluczowa. Nasza szczerość i otwartość w celu stworzenia najlepszego środowiska do pracy oparta jest na wzajemnym zaufaniu.
Integralność
Nasze cele osiągamy dzięki uczciwości i odpowiedzialności. Pod żadnym pozorem nie może być usprawiedliwienia dla działań, które łamią prawo, regulaminy i ogólnie przyjęte normy zachowania. W interesie Grupy jest, aby współpraca opierała się na szczerości i poważnym podejściu do drugiego człowieka.
Przezorność
Wybory, które podejmiemy dzisiaj, będą miały wpływ na przyszłość naszą i następnych pokoleń.
Mamy świadomość, że musimy znaleźć złoty środek, aby sprostać celom, które założyliśmy sobie na przyszłość, zarówno najbliższą, jak i daleką. Dlatego też dokładamy starań, aby rozwijać naszą działalność w oparciu o poszanowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz spraw społecznych. Chcemy, żeby tak nas zapamiętano.
Nasi dostawcy również akceptują i wdrażają w pełni nasz Kodeks Etyki Zawodowej jako integralną część współpracy z nami. Jeżeli Kodeks nie jest przez nich przestrzegany, musimy niestety zakończyć współpracę. Dodatkowo zwracamy szczególną uwagę na łańcuch dostaw, wymagając od dostawców, aby przestrzegali postanowień Kodeksu Postępowania Dostawców.

Wartości, które dyktują warunki współpracy między Lavazzą a dostawcami, są wyszczególnione w Kodeksie Postępowania Dostawców: to dążenie do doskonałości, wysoka etyka, wdzięczność, szacunek dla człowieka i jego pracy, przezorność i przejrzystość.
POBIERZ KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW