Sztuka tworzenia biznesu
Jak zwiększyć wydajność producentów kawy w północnej Tanzanii?
Wyzwanie

Wydajność rolnictwa w Tanzanii jest zbyt niska, aby zapewnić odpowiedni poziom dochodów i bezpieczeństwa żywności, a także możliwości inwestycyjnych.

Drobni rolnicy stają przed wyzwaniami, takimi jak niedostatecznie żyzna gleba, zmiana klimatu, brak dostępu do aktualnych informacji i wsparcia dla rolnictwa.

Brakuje również dobrze zarządzanych organizacji producentów, a rolnicy nie mają umiejętności i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości potrzebnych do przejścia od rolnictwa na własne potrzeby do bardziej konkurencyjnego, przedsiębiorczego poziomu.

Cele
Poprawa warunków życiowych 10 000 drobnych producentów kawy.

Poprawa konkurencyjności producentów również poprzez tworzenie organizacji wiejskich.

Zwiększenie wydajności i jakości kawy dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych i ludzkich.

Odpowiedź na problemy

Fundacja Lavazzy we współpracy z Fundacją Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) koncentruje się na podnoszeniu umiejętności rolników i ich struktur organizacyjnych, aby zaoferować im odpowiednie narzędzia do stania się konkurencyjnym na rozwijającym się rynku.

Działania w ramach projektu są związane z całym łańcuchem wartości: od produkcji do marketingu, w tym do kluczowych kwestii, takich jak bezpieczeństwo żywności, dywersyfikacja produkcji, zmiana klimatu, kwestie związane z poprawą roli kobiet i tworzeniem szans dla młodych ludzi.