Odrodzenie poprzez kawę
Jak poprawić jakość kawy i przywrócić nadzieję społecznościom Gwatemali?
We współpracy z Verdad y Vida.
Gwatemala
Społeczność San Lucas Chiacal
Wyzwanie

Społeczność San Lucas Chiacal w Gwatemali to niewielka grupa 130 rodzin, w większości składających się z kobiet prowadzących działalność rolniczą i stolarską.

W przeszłości większość członków grupy etnicznej Maya Pop'omchi uczestniczyło w wewnętrznych konfliktach, które przyniosły wiele ofiar i wyniszczyły obszar.

Teraz ta społeczność, zaangażowana w uprawę rzemieślniczą kawy wysokiej jakości, wymaga wsparcia technicznego, szkoleń i pomocy, aby pomóc im prawidłowo sprzedawać swój produkt.

Cele
Szkolenia z zakresu produkcji i marketingu.

Wsparcie organizacyjne i logistyczne.

Tworzenie sieci partnerskich z podobnymi organizacjami na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Odpowiedź na problemy

Fundacja Lavazzy, we współpracy ze stowarzyszeniem Verdad y Vida, wspiera grupę 20 kobiet Maya Pop'omchì w ich ambitnym projekcie: produkcji i marketingu kawy produkowanej w społeczności San Lucas Chiacal.