Innowacje przeciwdziałające zmianie klimatu
Znaczenie szkoleń terenowych dla małych producentów w Wietnamie.
We współpracy z Olam i ISLA (Initiative for Sustainable Landscapes – Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju).
Wietnam
Prowincja Đăk Lăk
Wyzwanie

Producenci kawy stawiają czoła wielu wyzwaniom. Zmiana klimatu zalicza się do największych, co ma negatywny wpływ na jakość i dostępność produktu. W Wietnamie nagła zmiana klimatu – w postaci licznych ulew występujących poza porą deszczową i przedłużających się suszy - to poważny problem, który znacznie wypływa na produkcję i pracę 1245 drobnych lokalnych producentów.

Cele
Poprawa wydajności systemów nawadniających.

Ograniczenie emisji gazów związanych z produkcją.

Tworzenie rozwiązań przeciwdziałających zmianie klimatu.

Odpowiedź na problemy

Fundacja Lavazzy zapewnia pomoc techniczną i szkolenia drobnym wietnamskim producentom za pośrednictwem rozwiązania Farmer Field School. W ramach programu przeprowadza się testy właściwości gleby w celu określenia najlepszej jakości stosowanych nawozów; zaprojektowano innowacyjne systemy irygacyjne i zasadzono drzewa cieniste w celu ochrony kawy przed nadmierną ekspozycją na słońce lub nagły deszcz.