Nasze zaangażowanie
Lavazza stawia ludzi w centrum swojego świata: od producentów kawy po pracowników i konsumentów. Dlatego staramy się promować i wdrażać nasze zasady każdego dnia, angażując wszystkich udziałowców w Grupie Lavazza.
Kluczem do osiągnięcia tego jest praca zespołowa, ponieważ zrównoważony rozwój to wspólna odpowiedzialność.
Realizacja Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju wraz z ONZ
Lavazza łączy projekt zrównoważonego rozwoju z zasadami ustanowionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Współpraca z Save the Children
Lavazza już dziś pomaga dzieciom w walce o lepsze jutro.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Skupienie się na konkretnych regionach
Lavazza współpracuje z lokalnymi społecznościami w celu poprawy warunków obszarów, na których działa.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ