Fundacja Lavazzy
Fundacja Giuseppe e Péricle Lavazza Onlus, założona w 2004 r., promuje i realizuje projekty z zakresu zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego, aby wspierać społeczności produkujące kawę na całym świecie.
Aby osiągnąć wymierne rezultaty, Fundacja realizuje projekty rozwojowe we współpracy z organami publicznymi i prywatnymi, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi. Tylko dzięki pracy zespołowej można skutecznie poprawić warunki życia w społecznościach produkujących kawę.
Wyniki w 2018 roku
 • 3

  Kontynenty: Ameryka Środkowa i Południowa, Afryka, Azja

 • 24

  Projekty

 • 17

  Kraje objęte projektem

 • 94 000

  inni beneficjenci

Projekty wspierane przez Fundację Lavazzy mają na celu pomaganie producentom kawy w poprawie wydajności i jakości ich produktów, poprzez szkolenia w zakresie najlepszych praktyk rolniczych i zachęcanie do rozwijania ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
Projekty
 • Dominikana i Haiti
 • Gwatemala
 • Region Trifinio (Gwatemala, Salwador i Honduras)
 • Kolumbia
 • Peru
 • Brazylia
 • Uganda
 • Tanzania
 • Etiopia
 • Wietnam
 • Indonezja
 • Indie
Innowacje przeciwdziałające zmianie klimatu
Jak organizacja Farmer Field School wspiera drobnych producentów w Wietnamie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Sztuka tworzenia biznesu
Jak zwiększyć wydajność producentów kawy w północnej Tanzanii?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Odrodzenie poprzez kawę
Jak poprawić jakość kawy i przywrócić nadzieję społecznościom Gwatemali?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ