Poznaj założenia idei zrównoważonego rozwoju
Kawa jest niczym dobra opowieść; to przyjemność, którą należy się dzielić.


Podczas podróży do Ameryki Południowej w 1935 roku Luigi Lavazza wyraził swoje rozczarowanie, widząc zniszczenie całych zbiorów kawy, które nie zostały sprzedane: doświadczenie to głęboko go dotknęło i ostatecznie ukształtowało jego wizję prowadzenia biznesu. Odtąd zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na gospodarcze, ludzkie, środowiskowe i kulturowe dziedzictwo krajów, w których pracujemy. Z biegiem lat przełożyło się to na konkretne działania wspierające producentów i ich społeczności, a także znaczącą pomoc dla organizacji działających na całym świecie. Jak udało nam się tego dokonać? Dzieląc się naszą wizją i naszym zaangażowaniem z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


Celem Lavazzy jest stworzenie ciągłego cyklu, w którym innowacje produktowe i procesowe, doskonałość jakościowa i zrównoważony rozwój zasilają się nawzajem dzięki wkładowi wszystkich współpracujących z nami osób, aby z dnia na dzień usprawnić wybraną przez nas ścieżkę zrównoważonego rozwoju.


„Nie akceptuję świata, w którym niszczy się zasoby naturalne”.
LUIGI LAVAZZA, 1935

 

 

 

Poznaj założenia idei zrównoważonego rozwoju
Kawa jest niczym dobra opowieść; to przyjemność, którą należy się dzielić.


Podczas podróży do Ameryki Południowej w 1935 roku Luigi Lavazza wyraził swoje rozczarowanie, widząc zniszczenie całych zbiorów kawy, które nie zostały sprzedane: doświadczenie to głęboko go dotknęło i ostatecznie ukształtowało jego wizję prowadzenia biznesu. Odtąd zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na gospodarcze, ludzkie, środowiskowe i kulturowe dziedzictwo krajów, w których pracujemy. Z biegiem lat przełożyło się to na konkretne działania wspierające producentów i ich społeczności, a także znaczącą pomoc dla organizacji działających na całym świecie. Jak udało nam się tego dokonać? Dzieląc się naszą wizją i naszym zaangażowaniem z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


Celem Lavazzy jest stworzenie ciągłego cyklu, w którym innowacje produktowe i procesowe, doskonałość jakościowa i zrównoważony rozwój zasilają się nawzajem dzięki wkładowi wszystkich współpracujących z nami osób, aby z dnia na dzień usprawnić wybraną przez nas ścieżkę zrównoważonego rozwoju.


„Nie akceptuję świata, w którym niszczy się zasoby naturalne”.
LUIGI LAVAZZA, 1935
Nasze zaangażowanie
Przez cztery pokolenia podejście biznesowe rodziny Lavazza zostało przekazane producentom, partnerom, współpracownikom i konsumentom. Lavazza chce kontynuować tę drogę, angażując wszystkich swoich partnerów, ponieważ zrównoważony rozwój oznacza wspólną odpowiedzialność.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Fundacja Lavazzy
Fundacja Giuseppe e Pericles Lavazza Onlus, założona w 2004 r., promuje i realizuje projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, aby wspierać społeczności produkujące kawę na całym świecie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Raport zrównoważonego rozwoju
Aby na bieżąco kontrolować swoje działania, od roku 2014 Lavazza corocznie publikuje swój Raport zrównoważonego rozwoju.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

 

Coffee Study Program
Podróż z Turynu na Dominikanę w poszukiwaniu świata kawy produkowanej w zrównoważony sposób
POZNAJ STUDENTÓW