Poznaj założenia idei zrównoważonego rozwoju
Kawa jest niczym dobra opowieść; to przyjemność, którą należy się dzielić.


Już w roku 1935 przyjęliśmy ideę, wedle której najważniejsze jest ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe dziedzictwo krajów, w których działamy. Podejście to na przestrzeni lat wyrażało się poprzez konkretne działania, takie jak utworzenie organizacji non-profit, jaką jest Fundacja Giuseppe i Pericle Lavazza. Od 2004 roku wdraża ona i promuje wraz ze społecznościami produkującymi kawę projekty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zaangażowanie firmy Lavazza w dążenie do zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich naszych udziałowców wewnętrznych i zewnętrznych, i rozliczane jest w przejrzysty sposób poprzez publikację, od 2014 roku, corocznych raportów zrównoważonego rozwoju.

„Nie akceptuję świata, w którym niszczy się zasoby naturalne”.
LUIGI LAVAZZA, 1935
Nasze zaangażowanie

Lavazza od zawsze stawiała ludzi w centrum swojego świata i swoich działań, jednocześnie starając się codziennie promować i wdrażać zasady Grupy oraz zachęcać do tego swoich udziałowców. Wspólne działania spowodowały, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stały się częścią naszych decyzji korporacyjnych i podstawą nowego manifestu zrównoważonego rozwoju, Blend for Better.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wsparcie społeczności

Lavazza Group czuje się odpowiedzialna wobec społeczności, w których działa. Wyraża się to poprzez promocję i realizację działań mających na celu tworzenie wspólnych wartości oraz wywieranie pozytywnego wpływu na poziomie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Siłą napędową tych działań jest organizacja non-profit – Fundacja Giuseppe i Pericle Lavazza – założona w 2004 roku. Fundacja ma na swoim koncie 30 projektów w 19 krajach, na 3 kontynentach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Raport Zrównoważonego Rozwoju i podejście do Celów Zrównoważonego Rozwoju

Podpisując Agendę 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, Lavazza Group wkroczyła na ścieżkę, której celem jest włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do wszystkich swoich działań i procesów. Rozliczanie z tego zobowiązania odbywa się w przejrzysty sposób od 2014 roku poprzez publikację Raportów Zrównoważonego Rozwoju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zainspiruj się historiami lokalnych liderek z całego świata zaangażowanych w projekty Fundacji Lavazza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

 

Coffee Study Program
Podróż z Turynu na Dominikanę w poszukiwaniu świata kawy produkowanej w zrównoważony sposób
POZNAJ STUDENTÓW