Kawa
Dział badawczo-rozwojowy kieruje całym łańcuchem dostaw Lavazzy, rozpoczynając od wyboru odpowiedniej metody pozyskiwania ziaren kawy.
Surowiec
Surowiec

Zakupy surowca są monitorowane przez specjalistów z działu badawczo-rozwojowego. Zachowując ścisłe normy jakości do każdego typu kawy, oceniają jej właściwości przed zakupem partii do produkcji. Dzisiaj proces selekcji wizualnej i katalogowanie surowców odbywa się bezpośrednio w krajach uprawiających kawę. Każda odmiana kawy sprzedawana jest zgodnie z innymi kryteriami jakościowo-cenowymi. Nasi eksperci wybierają surowiec stosując normy określone dla mieszanek Lavazzy.

Zakład produkcyjny
Zakład produkcyjny

Od chwili pojawienia się ziarna w fabryce, wszystkie etapy produkcji – przeładunek, składowanie, dobór mieszanek i palenie – sterowane są przez centralny system komputerowy.

Łączenie
Łączenie

Kompozycja mieszanek, palenie i mielenie są kluczowymi etapami procesu produkcji kawy. To od nich zależy niepowtarzalność mieszanki i to na nich nasi specjaliści interweniują najczęściej, monitorując cały proces. Tworzenie mieszanek, w czym dział badawczo-rozwojowy ma również swój udział, kontrolowane jest przez ekspertów Lavazzy, system komputerowy i panel degustatorów. Smakują oni każdą mieszankę i czuwają nad tym, aby co roku zagwarantować ten sam efekt końcowy w filiżance.

Palenie
Palenie

Piece do palenia kawy są maszynami konwekcyjnymi, które wypalają ziarna w sposób równomierny i delikatny, zapewniając odpowiedni stopień palenia każdej mieszanki. Przed rozpoczęciem produkcji na pełną skalę, pilotażowy system palenia przeprowadza krótki cykl testowy na małej próbce ziarna.

Mielenie
Mielenie

Proces mielenia kawy, różny w zależności od przeznaczenia mieszanki, jest również sterowany automatycznie przez systemy komputerowe i kontrolowany przez dział badawczo-rozwojowy. Zmielona kawa przechowywana jest w silosach, w których kontrolowana atmosfera chroni przed czynnikami o działaniu utleniającym (takimi jak światło, tlen, wysoka temperatura i wilgoć) i możliwie jak najszybciej wysyłana do pakowania. Kształt opakowań oraz materiały opakowaniowe, z których są one wykonane, mają kluczowe znaczenie dla zachowania optymalnych właściwości mieszanek. Dział badawczo-rozwojowy nieustannie pracuje nad coraz skuteczniejszymi rozwiązaniami.

Dekofeinizacja
Dekofeinizacja

Metoda dekofeinizacji kawy Lavazza jest również rezultatem pracy działu badawczo-rozwojowego. Zakład produkcyjny w Pozzilli stosuje innowacyjny proces z wykorzystaniem dwutlenku węgla, który w sposób naturalny i selektywny działa na ziarna, optymalizując ich właściwości organoleptyczne. W warunkach odpowiedniego ciśnienia i temperatury (w stanie superkrytycznym, w postaci pośredniej pomiędzy stanem płynnym i lotnym) dwutlenek węgla ma zaawansowane zdolności selektywnego łączenia się z kofeiną, powodując jej ekstrakcję bez uszczerbku dla aromatycznych komponentów ziarna kawy.

Parzenie kawy
Parzenie kawy

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest ekstrakcja kawy. To wówczas produkt zamienia się w chwilę przyjemności, którą można się delektować i dzielić z innymi, a pasja Lavazza urzeczywistnia swój cel. Oferując nowe ekspresy do kawy i kursy dla baristów w Centrum Szkoleniowym Lavazzy, możemy teraz „budować" również ten etap, gwarantując jakość espresso marki Lavazza do ostatniej kropli.