Nasze wartości


Historia Lavazzy związana jest z prowadzeniem biznesu i wizją, która od ponad 120 lat wpływa na działania firmy; jej fundamenty to pasja do pracy, doskonalenie produktów i patriotyczne podejście. Te wartości tworzą serce Lavazzy od 1895 roku, a na ich straży stoi już czwarte pokolenie założycielskiej rodziny.

Każdy członek rodziny Lavazzy, który pracował w ramach firmy, pomagał jej się rozwijać i kładł podwaliny pod jej dzisiejszy sukces. Firma uległa wielu zmianom, jednak nadal pozostaje wierna pasji i dążeniu do innowacji, które wprowadził Luigi Lavazza.

„W interesach należy kierować się sercem”,
jak to określił Emilio Lavazza
Te założenie pozwoliło nam rozwinąć firmę na przestrzeni lat: „zrównoważony rozwój” to główne założenie, jakie określa nasze działania. Wartości te narastają w nas i we wszystkich osobach, które napotykamy na swojej drodze – zaczynając od pracowników oraz miejsc, w których realizujemy naszą pracę.
Lavazza wspiera rozwój państw, na terenie których prowadzi działalność.

Od ponad dziesięciu lat w sposób bezpośredni przyczyniamy się do projektów zrównoważonego rozwoju, wspierając lokalne społeczności w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce i Azji. Pomagamy drobnym producentom kawy realizować programy społeczne, które wspierają lokalną gospodarkę, codzienne życie (np. budowa szkół, poprawa warunków pracy) oraz chronią środowisko.


Te wartości, realizowane w praktyce każdego dnia, umacniają fundamenty, na których oparta jest nasza firma. Dzięki temu Grupa Lavazza cieszy się świetną reputacją na całym świecie – nie tylko za sprawą produkcji najwyższej jakości kawy, ale także podejścia do pracy i idei społecznej odpowiedzialności biznesu.