• drukuj
  • zakładka

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO

Pobierz Kodeks postępowania etycznego firmy Lavazza

Grupa Lavazza zawsze przestrzega wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie do jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, z mocnym przekonaniem, że sposób, w jaki prowadzi się działalność jest tak samo ważny, jak osiągane zyski, i że nikt nie powinien działać z błędnym założeniem, że cele biznesowe są ważniejsze od przestrzegania norm prawnych i etycznych.

 

Pobierz Kodeks postępowania etycznego firmy Lavazza

Pobierz Kodeks postępowania dostawców firmy Lavazza

Stosując się do tych zasad, Grupa Lavazza postępuje zawsze właściwie i bezstronnie.
Wszystkie utrzymywane przez nią relacje biznesowe i handlowe cechuje uczciwość i lojalność i budowane są w oparciu o uczciwe, przejrzyste negocjacje. Powstają w atmosferze wykluczającej jakikolwiek konflikt pomiędzy wartościami korporacyjnymi i osobistymi, z poszanowaniem fundamentalnych zasad Grupy.